Tekster til populære julesanger.

Julesanger.net

Glade jul!

Glade jul, hellige jul
Engler daler ned i skjul
Hit de flyver med paradis grønt
hvor de ser hva for Gud er skjønt
Lønnlig i blant oss de går
Lønnlig i blant oss de går

Julefryd, evig fryd
hellig sang med himmelsk lyd
Det er engler som hyrdene så
dengang Herren i krybben lå
Evig er englenes sang
Evig er englenes sang

Fred på jord, fryd på jord
Jesusbarnet i blant oss bor
Engler synger om barnet så smukt
han har himmeriks dør opplukt
Salig er englenes sang
Salig er englenes sang

Salig fred, himmelsk fred
toner julenatt herned
Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå
Fryd deg hver sjel han har frelst
Fryd deg hver sjel han har frelst


Copyrighted content. All Rights Reserved.