Tekster til populære julesanger.

Julesanger.net

Et barn er født i Betlehem


Et barn er født i Betlehem, i Betlehem,
ti gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn,
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja!

Han lagdes i et krybberum, et krybberum.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!

Men okse der og asen stod, og asen stod,
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja!

Av Saba kom de konger tre, de konger tre;
gull, røkels, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!

Nu all vår nød og sorg er bøtt, vår sorg er bøtt,
oss er i dag en Frelser født.
Halleluja, halleluja!

Lov, takk og pris i evighet, i evighet,
den Hellige Trefoldighet.
Halleluja, halleluja!


Copyrighted content. All Rights Reserved.