Tekster til populære julesanger.

Julesanger.net

Jeg synger julekvad

Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så glad
Min hjertens Jesus hviler i stall og krybbe trang
som solen klare smiler han på sin moders fang
Han er Frelser min, han er Frelser min.

Å Jesus, du barnlill, deg lenges jeg så til
Kom, trøst meg allesinne, tred inn om her er smått
La meg deg se og finne. Å, da har jeg det godt
Drag meg etter deg! Drag meg etter deg!

Hvor er Gud Fader mild, Sin Sønn han sende vil
Vi alle var fordervet i vår ulydighet
men han har oss ervervet all himlens fryd og fred
Eia, var vi der! Eia, var vi der!

Hvor er vel glede slik som høyt i himmerik
hvor alle engler kveder en ny og liflig sang
og frem for tronen treder, til Guds basuners klang
Eia, var vi der! Eia, var vi der!


Copyrighted content. All Rights Reserved.