Tekster til populære julesanger.

Julesanger.net

Deilig er den himmel blå

Deilig er den himmel blå
lyst det er å se derpå
hvor de gylne stjerner blinker
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg
oss fra jorden opp til seg.

Det var midt i julenatt
hver en stjerne glimtet matt
da med ett der ble å skue
en så klar på himlens bue
som en liten stjernesol
som en liten stjernesol.

Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnatts tid
var det varslet i Guds rike
at en konge uten like
skulle fødes på vår jord
skulle fødes på vår jord.

Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen
Vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne
kommer vi til Jesus Krist
kommer vi til Jesus Krist.

Denne stjerne lys og mild
som kan aldri lede vill
er hans guddomsord det klare
som han lot oss åpenbare
for å lyse for vår fot
for å lyse for vår fot.


Copyrighted content. All Rights Reserved.