Tekster til populære julesanger.

Julesanger.net

Det kimer nå til julefest

Det kimer nå til julefest
det kimer for den høye gjest
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgaver, fryd og fred.

Å, kom bli med til Davids by
hvor engler synger under sky
Å, la oss gå på marken ut
hvor hyrder hører nytt fra Gud!

Hvor David gikk i unge år
som salvet drott og voktet får
der åpenbarer Herren nå
hva David kun i ånden så.

Hva dunkelt fra hans harpe klang
forklares nå i englesang
Ved nattetid i hyrdelag
forkynner engler Herrens dag.

I Betlehem er Kristus født
som frelser oss fra synd og død
Nå kom den store løvsalsfest
nå ble vår Herre hyttens gjest.

Så la oss gå med åpne sinn
som hyrdene til barnet inn
med gledestårer takke Gud
for miskunnhet og nådebud.

Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest
Hold selv i oss din julefest
Da skal med Davids harpens klang
deg takke høyt vår nyttårs-sang.


Copyrighted content. All Rights Reserved.