Tekster til populære julesanger.

Julesanger.net

En rose er utsprungen


En rose er utsprungen
alt fra så fin en rot,
av fedrene besungen,
av Davids art og blod.
Og den en blomst har satt
midt i den kolde vinter
og det ved midjenatt.

Nu håpet er utgangen
til hele jordens slekt,
en frelsens tid unnfangen,
all verdens smerte legt.
Sorg er til glede vendt;
Idag er født vår Frelser,
nu er all klage endt.


Copyrighted content. All Rights Reserved.