Tekster til populære julesanger.

Julesanger.net

Deilig er jorden

Deilig er jorden
prektig er Guds himmel
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre
riker på jorden
Går vi til paradis med sang

Tider skal komme
tider skal henrulle
slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang

Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød
Fred over jorden
menneske, fryd deg!
Oss er en evig frelser født


Copyrighted content. All Rights Reserved.