Tekster til populære julesanger.

Julesanger.net

O helga natt

O helga natt, o helga stund för världen
då Gudamänskan till jorden steg ned
För att försona världens brott och synder
för oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder
och se, din ovän blir dig kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav.


Copyrighted content. All Rights Reserved.