Tekster til populære julesanger.

Julesanger.net

Hej, Tomtegubbar

Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
En liten tid vi leva här, med mycket möda och stort besvär.
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!


Copyrighted content. All Rights Reserved.